Botech AB vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och övriga som vi har någon form av kontakt med. Vi använder bara de personuppgifter som behövs i vår affärsrelation med dig.
Denna information kan bestå av ditt namn och kontaktuppgifter så som e-postadress, telefonnummer etc. Vi har en integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, visar och lagrar personuppgifter.
Du kan läsa vår integritetspolicy i dess helhet genom att klicka på denna länk.